Axxicom en Incluzio bundelen krachten

2 februari 2015

Een van de grootste thuishulporganisaties van ons land, Axxicom, bundelt zijn krachten met Incluzio. Per 1 januari maakt Axxicom deel uit van Incluzio waardoor het onderdeel wordt van een breder dienstenaanbod zoals (persoonlijke) ondersteuning, zorg en welzijnsdiensten. De organisaties blijven onder de eigen naam actief.

De directie van Incluzio ziet de bundeling van krachten als een belangrijke strategische stap. Algemeen directeur van Incluzio Peter de Visser: 'Axxicom is een begrip in de thuishulp-markt en onderscheidt zich met ruim 1.000 medewerkers door naast een schoon huis breder toegevoegde waarde te leveren. Bijvoorbeeld door veel werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook door actief in te zetten op het signalerend vermogen van de hulpen.' Daarmee past de dienstverlening uitstekend bij de bredere ambitie van Incluzio om van elke buurt een betere buurt te maken. 'De herpositionering van Axxicom betekent dat we blijven investeren in huishoudelijke ondersteuning. Wij zoeken nadrukkelijk naar synergie met andere activiteiten die wij uitvoeren, met als doel de dienstverlening naar onze klanten toe verder te verbeteren.'

Een breder takenpakket voor de thuishulp
Het zorg- en welzijnslandschap maakt forse veranderingen door. 'Denk hierbij aan de overheveling van een groot aantal taken naar gemeenten. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de ambitie die Axxicom al langer heeft om haar medewerkers breder in te zetten. Daarbij staat niet de financiering maar de vraag van onze klanten centraal. Door slimme verbindingen tussen taken uit de zorg en welzijn ontstaat bij de klant passende en dus effectieve dienstverlening', vertelt Simone Schraepler, algemeen directeur van Axxicom. Dat Axxicom nog altijd een zeer gewaardeerde aanbieder is, wordt bevestigd door het grote aantal contractverleningen en nieuwe contracten van Axxicom bij vele gemeenten in Nederland. Samen met hen kijken wij nu naar een hernieuwde opzet van de huishoudelijke ondersteuning in deze gemeenten'.

Axxicom in nieuw jasje
De bundeling van krachten wordt ook zichtbaar. Vanaf 2 februari presenteert Axxicom zich met een geheel nieuwe huisstijl die sterk gelieerd is aan de huisstijl van Incluzio. Deze nieuwe huisstijl past bij de huidige missie en ambities van Axxicom en moet bijdragen aan een grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid van het concern Incluzio. Tegelijkertijd is met de lancering van de nieuwe huisstijl ook een geheel nieuwe website www.axxicom.nl ontwikkeld.