Extra hulp aan huis voor inwoners Uithoorn

8 juli 2015

gemeente uithoorn hht

Zorgaanbieders Axxicom, Amstelring, Flexicura, Tzorg en Thuiszorg Aalsmeer hebben een contract ondertekend voor 'Diensten Thuis'. Dat regelt het inkopen van (extra) uren hulp bij het huishouden voor een laag tarief. Bij de verleende hulp valt te denken aan (extra) hulp met wassen en strijken, het doen van boodschappen of een grote schoonmaak. Mantelzorgers (wel ingeschreven bij Mantelzorg & Meer) en mensen met een Wmo indicatie kunnen een beroep doen op Diensten Thuis. Diensten Thuis is onderdeel van dezelfde organisaties die ook de hulp bij het huishouden leveren in Uithoorn. Zij regelen de aanvraag, de uitvoering en de betaling. De aanvragers maken afspraken met de zorgaanbieder over de inzet van Diensten Thuis. De totale kosten bedragen 22,50 euro per uur zorg. De aanvrager betaalt 10 euro per uur. De resterende 12,50 euro betaalt de gemeente. Mensen met een Wmo-indicatie voor hulp bij het huishouden kunnen contact opnemen met de zorgaanbieder, die nu al deze hulp bij hen levert. Mantelzorgers kunnen terecht bij Mantelzorg en Meer via 020-333.5353 of per e-mail info@mantelzorgenmeer.nl. Wethouder Ria Zijlstra: 'Fijn dat we extra handen in het huishouden kunnen aanbieden voor een gereduceerd tarief. Ik hoop dat iedereen die het nodig heeft, deze weg snel weet te vinden.