Dertien gemeenten tekenen contract

25 november 2014

De gemeenten en clusters Achtkarspelen, Brabantse Wal, Haarlemmermeer, Heerenveen, Midden-Delfland, Noord-Veluwe, Renswoude, Tytsjerksteradiel, Veenendaal, Venlo en Westland hebben een contract Wmo Ondersteuning ondertekend met Axxicom Thuishulp. De gemeente Houten en het cluster Peel 6.1 hebben een contract Huishoudelijke Ondersteuning ondertekend met Axxicom Thuishulp. Daarmee kunnen hulpbehoevende inwoners van de gemeenten tot minimaal 31 december 2015 een beroep doen op de zorg voor dagelijkse en wekelijkse persoonlijke begeleiding, ondersteuning in het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden en de regie hierover.

"De ondertekening van de contracten is bijzonder goed nieuws voor de hulpbehoevende inwoners van de verschillende gemeenten", vertelt Simone Schraepler, algemeen directeur Axxicom Thuishulp. "Er zijn ook gemeenten waar 'de stekker er volledig uit gaat'. Het is goed te zien dat deze gemeenten nieuwe overeenkomsten aangaan waardoor wij de hulpbehoevende inwoners blijvend kunnen ondersteunen".

Looptijd van één jaar

De meeste gemeenten kiezen ervoor een contract aan te gaan voor de looptijd van één jaar. De uitzonderingen bevestigen overigens de regel. Veenendaal en Renswoude sluiten namelijk een contract tot 31 december 2018. Verder kiezen de gemeentes uit de regio Noord Veluwe voor een contract tot 31 december 2016 en de gemeentes uit de regio Haarlemmermeer kiezen voor een contract tot 1 juli 2016.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het maatschappelijk doel van de Wmo is 'meedoen'. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

3500 huishoudens

Axxicom Thuishulp biedt hulp aan ruim 4000 huishoudens en is daarmee een van de grootste aanbieders van huishoudelijke ondersteuning in Nederland.