Wat is HHT?

De HHT oftewel huishoudelijke hulp toelage, is een regeling om zoveel mogelijk huishoudelijke hulpen aan het werk te houden. Met deze regeling kunt u tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp inkopen. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Wilt u meer informatie over HHT of  weten wat de mogelijkheden zijn in uw gemeente kijk dan in het overzicht.