Samenwerking Axxicom en ISD Brabantse Wal zorgt voor SROI-banen in Bergse regio

16 juli 2015

Bergen op Zoomse Bode
Bergen op Zoomse Bode

ISD Brabantse Wal en thuishulporganisatie Axxicom hebben de samenwerking gezocht voor het inzetten en opleiden van kandidaten binnen de SROI (Social Return on Investment) regeling. Doel van de samenwerking is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en te begeleiden naar werk in thuishulp. ISD Brabantse Wal zorgt voor de werving en selectie van geschikte kandidaten en Axxicom zorgt voor de opleiding en plaatsing van de nieuwe medewerkers in de West-Brabantse regio. Inmiddels worden alle arbeidsplaatsen van Axxicom in de regio ingevuld door kandidaten binnen de SROI.

Door sociaal aan te besteden, stimuleren gemeenten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen. Het toepassen van SROI is onderdeel van het WMO-inkoopbeleid van de gemeente Bergen op Zoom. 'Om in een regio als deze te mogen werken, moet je als dienstverlener voldoen aan Social Return on Investment-voorwaarden. Meestal is dat minimaal 5%. Wij gaan daarin nog veel verder en werken het liefst alleen maar met mensen die we via ISD Brabantse Wal kunnen plaatsen. Het geeft veel genoegdoening dat dit zo goed lukt', vertelt regioleider Miriam van Dijk-van Pelt.

Opleiding en dienstverband
Axxicom zorgt voor een basistraining en begeleiding van de door ISD Brabantse Wal voorgedragen kandidaten. Dit programma volgen de kandidaten met behoud van uitkering. Hierna krijgen de kandidaten, bij goed functioneren, een dienstverband van Axxicom conform de cao, met aansluitend de verwachting van doorstroming naar een reguliere baan. Dit jaar werden er al 22 mensen uit de bijstand in dienst genomen bij Axxicom. 'We zetten de nieuwe medewerkers in voor hulp in de wijk waar zij woonachtig zijn. Op die manier helpen we langdurig werklozen aan een baan en helpen we kwetsbare oudere wijkbewoners met thuishulpdienstverlening', vervolgt Miriam van Dijk-van Pelt.

Duurzaam werk voor uitkeringsgerechtigden
Arjan van der Weegen, wethouder sociaal domein van de gemeente Bergen op Zoom is erg enthousiast over de gemaakte afspraken tussen ISD Brabantse Wal en Axxicom. ´Door de samenwerking krijgen uitkeringsgerechtigden de kans om aan het werk te gaan in de thuishulp. Doordat wij onze projecten sociaal aanbesteden, krijgen burgers die nu nog aan de kant van de arbeidsmarkt staan, kansen op duurzaam werk.'