Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Axxicom

Axxicom levert hulp in de huishouding in een groot aantal gemeenten. Wij kennen een platte organisatiestructuur, met zo min mogelijk overhead en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en een centrale klantenservice voor onze medewerkers en cliënten. Tegelijkertijd zorgen wij dat we ook lokaal vertegenwoordigd zijn om goed voeling te houden met ons werkgebied.  De markt van zorg en welzijn verandert aanzienlijk. Om passende dienstverlening te kunnen blijven bieden is Axxicom aangesloten bij Incluzio. Zo maken wij deel uit van een breder dienstenaanbod en kunnen we onze krachten bundelen. Hierdoor zijn we in staat in om u in deze veranderende omstandigheden van dienst te zijn. Incluzio is een dochterbedrijf van Facilicom Services Group.  
Meer weten over Incluzio? Wij verwijzen u graag naar de website.

Betrokken medewerkers

Het succes van ons bedrijf is natuurlijk voor een groot deel te danken aan onze medewerkers. Onze medewerkers hebben de juiste opleiding en ervaring waardoor zij onze cliënten passende ondersteuning kunnen bieden. Heel belangrijk is daarnaast dat zij zich betrokken voelen bij de diensten die zij leveren en zich hier volledig voor inzetten. De operationeel verantwoordelijken in de regio vormen met de centrale backoffice hét aanspreekpunt van onze dienstverlening en ondersteunen onze hulpen. Zo werken wij zo (kosten)efficiënt mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Cliëntenraad Axxicom

Sinds 2012 heeft Axxicom een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft de taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Axxicom, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen, waarbij zij gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directie van Axxicom. De cliëntenraad, met een onafhankelijk voorzitter, bestaat uit gekozen leden en komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar voor een overleg.

Heeft u vragen aan de cliëntenraad? Neemt u dan contact op via clientenraad@axxicom.nl. U kunt ook bellen naar onze klantenservice (0900-9252 lokaal tarief). Onze medewerker zorgt ervoor dat u wordt teruggebeld door een lid of een afgevaardigde van de cliëntenraad.

Ondernemingsraad Axxicom

Axxicom heeft een ondernemingsraad die de belangen behartigt van het personeel in de organisatie. De ondernemingsraad voert controles uit en geeft advies over verschillende zaken binnen de organisatie, ook over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt de rechten en plichten van de ondernemingsraad.