WIJdezorg, Thuiszorg IZO en Axxicom Thuishulp bundelen de krachten in Alphen aan den Rijn

25 april 2022

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft WIJdezorg, Thuiszorg IZO en Axxicom Thuishulp gecontracteerd als een van de vijf partijen voor huishoudelijke ondersteuning (WMO) in de periode 2022-2025. “We willen alle drie de beste zorg voor onze klant.”

Peter van de Burgt (IZO), Marja van der Valk (WIJdezorg) en onze Peggy Smeets

Bij vorige aanbestedingen voor huishoudelijke ondersteuning kon elke partij die aan de minimumeisen voldeed in Alphen een contract krijgen. Ditmaal koos de gemeente voor een partnership met vijf partijen. Voor WIJdezorg, Thuiszorg IZO en Axxicom Thuishulp was dat een belangrijke reden om samen één grotere partij te vormen. De drie werkten intensief samen bij het opstellen van de aanbiedingstekst. De samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, maar als hoofdaannemer draagt WIJdezorg de aansprakelijkheid. Ook onderhoudt ze contact met de gemeente en organiseert ze de verschillende overlegmomenten. Ronald Schouten (manager wonen WIJdezorg), Ellen Ros (manager Thuiszorg IZO) en Linde Kuipers (regiomanager Axxicom) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering in de praktijk.  
Overigens werken WIJdezorg en Thuiszorg IZO ook elders in het Groene Hart al samen, als contractant voor huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Nieuwkoop. Daarnaast zoeken beide partijen geregeld samenwerking op het gebied van wijkverpleging. 

Klanten
Door het bundelen van lokale én landelijke kennis en ervaring kunnen WIJdezorg, Thuiszorg IZO en Axxicom elkaar op allerlei gebieden versterken. “De lijnen zijn kort, we kunnen elkaar gemakkelijk vinden om klanten de juiste zorg te kunnen bieden”, zegt Claudia van Rijn, beleidsmedewerker WIJdezorg. Ellen Ros: “In de praktijk zien we nu al de pluspunten. Als bij een van ons iets niet kan, zoeken we met z’n drieën naar een oplossing. We kunnen breder kijken: blijkt het lastig om voor een cliënt een vaste medewerker te krijgen, dan lukt het misschien wel via een van de andere partijen.”

Van elkaar leren 
De drie organisaties gaan ook kennis en expertise delen. “We zijn nu bezig met inventariseren”, zegt Ellen. “Thuiszorg IZO heeft bijvoorbeeld veel ervaring met het begeleiden van cliënten die het eigen huishouden - weer - moeten oppakken.” Claudia: “WIJdezorg heeft fysieke locaties, waar cliënten naartoe kunnen voor bijvoorbeeld dagbesteding of een maaltijd.” Linde Kuipers: “Axxicom is landelijk actief. Mogelijk kunnen we ons voordeel doen met ervaringen en best practices uit meer dan 30 gemeenten.” 

Eigen wijken
In de gemeente heeft elke partij een aantal wijken onder zijn hoede. Thuiszorg IZO is van oudsher aanwezig in Alphen-centrum en WIJdezorg is sterk vertegenwoordigd in een aantal Alphense dorpen. Axxicom gaat een paar andere gebieden invullen en is inmiddels gestart in Benthuizen en Boskoop. 

Medewerkers
Het samenwerkingsverband heeft ook duidelijk voordelen voor medewerkers. “Onze samenwerking helpt ons om de situatie passend voor de medewerker te maken”, zegt Linde. “Een medewerker die bijvoorbeeld meer uren of een andere wijk ambieert, kan misschien wel bij een van de twee andere partijen aan de slag.”