ISD hofleverancier voor huishoudelijke hulp Bergen op Zoom

8 juli 2015

Ze mogen dan bij sommigen te boek staan als 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt', thuishulporganisatie Axxicom werkt het liefst alleen nog maar met mensen uit de 'kaartenbak'. Alleen dit jaar al nam het bedrijf achttien personen in dienst via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en het werkcentrum, goed voor een vijfde van de uitstroom naar betaald werk. De Bergse wethouder Arjan van der Weegen spreekt van een unieke samenwerking. "Wij zijn honderd procent hofleverancier voor Axxicom", meldt hij trots.

Waar andere gemeenten in West-Brabant het aantal uitkeringsgerechtigden zien stabiliseren, loopt dat aantal in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht nog altijd op. Begin dit jaar telde de ISD Brabantse Wal 2401 klanten, terwijl dat er twee jaar geleden nog 1860 waren. Volgens wethouder Van der Weegen voelt de Brabantse Wal de gevolgen van de sluiting van Philip Morris. "Er zijn hier zo'n tweeduizend banen minder. Dat betekent voor mensen die al langer in de bijstand zitten, het voor hen ook steeds lastiger wordt om weer aan het werk te geraken", verklaart hij.

Daarom vestigt hij graag de aandacht op de samenwerking met Axxicom. De thuishulporganisatie heeft inmiddels zo'n goede relatie opgebouwd met de ISD en het werkcentrum, dat ze nieuw personeel alleen nog via die kanalen werft. "Dit jaar hebben we veertien mensen vanuit de ISD en vier mensen via het werkcentrum een contract kunnen aanbieden in de huishoudelijke hulp", zegt Miriam van Dijk, regioleider bij Axxicom. "Huishoudelijke hulp is meer dan enkel poetsen. Je komt bij mensen over de vloer, moet daar een bepaalde empathie voor hebben en ook zaken kunnen signaleren. Wij stellen daar specifieke eisen aan. We voelen elkaar zo goed aan dat de ISD de juiste mensen voor ons weet te selecteren. Zelfs voor de vakantieperiode werven wij enkel nog via de ISD en het werkcentrum."

Axxicom streeft ernaar om ieder kwartaal een bijeenkomst te beleggen voor toekomstige werknemers. Zij krijgen een tijdelijk contract van zeven maanden aangeboden, met een maximale proefperiode van drie maanden. De nieuwe medewerkers worden door de ISD 'arbeidsfit' gemaakt en krijgen van Axxicom begeleiding in hun werkzaamheden. Van Dijk is erg te spreken over de samenwerking. "De mensen zijn blij dat ze via ons weer aan de slag kunnen en wij zijn blij dat we de juiste mensen voor onze cliënten kunnen vinden."

Dit artikel verscheen eerder in Bergen op Zoomse & Woensdrechtse Bode