Axxicom omarmt huishoudelijke hulp toelage (HHT)

18 juni 2015

Wat is HHT?
De huishoudelijke hulp toelage, beter bekend als HHT, is een regeling van het Rijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in de thuishulp. Deze regeling is in ieder geval van kracht in 2015 en 2016 en wordt mogelijk verlengt. Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid financiering voor de HHT aanvragen en op deze manier de vraag naar huishoudelijke hulp stimuleren.

Waarom is de HHT geïntroduceerd?
Door de decentralisaties en de bezuinigingen binnen de WMO wordt er in veel gemeenten minder geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Dit heeft ertoe geleid dat huishoudelijke hulp in veel gemeenten op een andere manier wordt ingekocht en waardoor in veel gevallen minder uur beschikbaar is.  De HHT is bedoelt om een gedeelte van afname van werkgelegenheid die met deze versobering gepaard gaat, op te vangen.

Hoe werkt de HHT?
HHT zorgt ervoor dat mensen die (extra) ondersteunende dienstverlening willen inkopen, een toelage kunnen ontvangen. Dit wil zeggen dat de gemeente mee betaalt aan de dienstverlening die iemand inkoopt, hiertegenover staat  wel een eigen bijdrage. Een groot aantal gemeenten hebben financiering voor HHT aangevraagd bij het Rijk. Maar de regels; zoals de hoogte van de vergoeding, verschillen per gemeente.

Voor wie is de HHT?
Zoals beschreven verschillen de regels per gemeente. In algemene zin wordt de HHT gebruikt om bij te dragen aan de zelfredzaamheid oftewel de mate waarin iemand zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dit kan zijn dat de regeling wordt aangeboden aan mensen die door de bezuinigingen minder hulp ontvangen of ter ondersteuning van mantelzorgers.

U wilt een HHT aanvragen
Ook het aanvragen van HHT verschilt per gemeente en is niet binnen elke gemeente mogelijk. Wilt u weten of in uw gemeente HHT wordt aangeboden? Raadpleeg dan het WMO-loket binnen uw gemeente. U kunt ook bellen met de klantenservice van Axxicom, wij informeren u graag.

Wat kan Axxicom voor u doen?
Axxicom is als landelijk aanbieder in veel gemeenten actief en is daarom goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog vragen over HHT of heeft u een HHT aangevraagd? Neemt u vooral contact met ons op via 0900-9252.