Aanvullende diensten

Incluzio

Incluzio is actief in de zorg, de dienstverlening en het sociale domein. Drie werkterreinen die in elke buurt of wijk aanwezig zijn, maar nog nergens echt integraal aangepakt worden. De dienstverlening van Incluzio gaat uit van de vraag/behoefte in de wijk en past daar het aanbod en het dienstverleningsmodel op aan. Dit wil dus zeggen dat Incluzio geen standaard concept heeft maar een wijkgerichte aanpak waarbij wat er in de wijk al aanwezig is het startpunt vormt. Incluzio komt graag met gemeenten in contact die meerdere vormen van zorg en ondersteuning geïntegreerd willen aanbieden. Meer informatie vindt u op de website van Incluzio.  

De ZorgCentrale.nl

De ZorgCentrale.nl is een dienstverlener die voor en samen mét de zorgmarkt een integraal aanbod van diensten op het gebied van zorg op afstand ontwikkelt. Juist door alle technologische en organisatorische ontwikkelingen staat vernieuwing daarbij centraal. Met een vernieuwend portfolio aan zorgproducten op afstand wordt zowel de zorgverlener als cliënt optimaal ondersteund. Deze diensten leveren een wezenlijk positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van de oudere (55-plusser) en mensen met een beperking voor nu en in de toekomst. Op de website van De ZorgCentrale vindt u meer informatie.